----:: WELCOME TO COUNCIL FOR SCIENCE AND TECHOLOGY LAO PDR ::-----

Visitors Counter

000111029
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
154
154
308
101252
1689
4085
111029
Your IP: 43.241.57.31
Server Time: 2018-07-16 12:44:37

Web Link

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

pulpit rock
ກະຊວງການເງິນ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຜ່ານການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດການເກັບລາຍ ຮັບ ໃນໄລຍະ 9 ເດືອນຂອງ ສົກປີ
2014-2015 ສາມາດ ປະຕິບັດໄດ້ 15.761 ຕື້ກີບ ຫລື ເທົ່າກັບ61,06% ຂອງແຜນການປີ ທີ່ສະພາແຫ່ງ
ຊາດຮັບຮອງຢ່າງຕ່ຳສຸດໃຫ້ໄດ້ 25.815 ຕື້ກີບ. ໃນນີ້ລາຍຮັບຈາກ ສ່ວຍສາອາກອນ 6.455 ຕື້ກີບ, ຈາກພາ
ສີ 3.827 ຕື້ກີບ, ຈາກການ ຄຸ້ມຄອງການເງິນລັດວິສາຫະກິດ 1.350 ຕື້ກີບ ແລະ ລາຍຮັບຈາກ ຊັບສິນຂອງ
ລັດໄດ້ 1.079 ຕື້ກີບ, ໃນຂະນະທີ່ລາຍຈ່າຍປະຕິບັດໄດ້ 18.316 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 45% ຂອງແຜນການປີ.
ຜົນສຳເລັດດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການຊີ້ແຈງຈາກທ່ານ ດຣ. ລຽນ ທິແກ້ວ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການເງິນເຊິ່ງ
ເປັນຮ່າງບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 6 ເດືອນ ແລະ 9 ເດືອນສົກປີ 2014-2015,
ຕໍ່ຊຸດສຳມະນາ ເພື່ອຍົກສູງຄຸນນະພາບ ທາງດ້ານເນື້ອໃນແກ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 9 ຂອງສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ຊຸດທີ VII ທີ່ໄດ້ດຳ ເນີນມາເປັນວັນສຸດທ້າຍ ໃນວັນທີ 19 ມິຖຸນາ 2015. ທ່ານ ດຣ. ລຽນ ທິແກ້ວ ຍັງ
ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ສະເພາະການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ, ເງິນອຸດໜູນ ແລະ ເງິນນະໂຍບາຍແມ່ນໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່
ເປັນ ພິເສດ ແລະ ຖືເປັນບູລິມະສິດ, ປັດ ຈຸບັນຢູ່ຂັ້ນສູນກາງການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນຮອດ 5/2015 ແມ່ນສຳເລັດ
ເປັນສ່ວນໃຫຍ່, ສ່ວນທ້ອງ ຖິ່ນກຳລັງຂຸ້ນຂ້ຽວເບີກຈ່າຍເງືອນ ເດືອນ 4-5/2015, ນອກນີ້ຍັງມີການອະນຸມັດເບີກຈ່າຍ
ເງິນບໍລິ ຫານກົງຈັກລັດອື່ນໆ ລວມທັງໝົດ 94 ຕື້ກວ່າກີບ ເຮັດໃຫ້ສະພາບ ກົງຈັກບໍລິຫານລັດສາມາດເຄື່ອນໄຫວ
ດີຂຶ້ນ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມທ່ານ ດຣ. ລຽນ ທິແກ້ວ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຂໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ສາເຫດບາງດ້ານທີ່ພາໃຫ້ວຽກການເງິນມີຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກ ເຖິງວ່າກະຊວງການເງິນ ໄດ້ພະ ຍາຍາມປະຕິບັດມາດຕະການໄລ ຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ ທີ່ໄດ້ສະເໜີ
ຕໍ່ລັດຖະບານ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຕ່ໃນຕົວຈິງຫລາຍຂະແໜງ ການທັງສູນກາງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ
ບໍ່ທັນມີການ ປະສານສົມທົບກັນດີເທົ່າທີ່ຄວນ ເຮັດໃຫ້ລາຍຮັບຊັບສິນ, ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ລາຍຮັບວິຊາ
ການຈຳນວນໜຶ່ງບໍ່ທັນລວມສູນເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ຍົກເວັ້ນພາສີອາກອນນອກກົດໝາຍກຳນົດ, ການນຳເຂົ້າພາຫະ
ນະບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຍັງແຜ່ຫລາຍ, ມີການຈ່າຍນອກແຜນ ທີ່ສະພາຮັບຮອງ, ການລັກລອບໜີພາສີຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບ
ການຄຸ້ມຄອງຢ່າງຮັດກຸມ, ລະດັບຄວາມສາມາດກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມຈັດເກັບລາຍຮັບຈາກ ວິສາຫະກິດລົງທຶນຕ່າງປະ
ເທດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຂະແໜງບໍ່ແຮ່ຍັງຈຳກັດໃນຫລາຍດ້ານ. ບັນຫາສຳຄັນອີກແມ່ນການເກັບລາຍຮັບຈາກບັນດາຫົວໜ່ວຍ
ທຸລະກິດແມ່ນພົບ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກບໍ່ສາມາດເລັ່ງ ທວງ ຫລື ນຳໃຊ້ມາດຕະການທາງ ກົດໝາຍຢ່າງເດັດຂາດໂດຍສັງ
ລວມທົ່ວປະເທດ ມີໜີ້ຄ້າງມອບ ສະເພາະຂະແໜງອາກອນມີເຖິງ 400 ຕື້ກີບ.
ໃນໄລຍະຜ່ານມາກະຊວງການເງິນໄດ້ປັບປຸງກົນໄກດຸ່ນງົບປະມານໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນແມ່ນໄວຂຶ້ນ ແລະ ໄດ້ຕາມແຜນການແຕ່ສະ
ພາບການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນຢູ່ທ້ອງຖິ່ນຍັງຊັກຊ້າບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາທີ່“ຊ້ຳເຮື້ອແກ່ຍາວມາແຕ່ດົນນານທັງນີ້ກະຊວງການ
ເງິນຈະໄດ້ສືບຕໍ່ ປັບປຸງແກ້ໃຫ້ດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ./

ວັນທີອອກຂ່າວ: 
29/06/2015
ວັນທີ່ເກີດຂ່າວ: 
22/06/2015
ຈັນ, 29 ມິຖຸນາ, 2015 - ພະຫັດ, 31 ທັນວາ, 2015

Contact Information

  • CST Center For Agricultural Statistics
    Patuxay, Phonxay Village, Saysethha District
    Vientiane Capital Laos P.D.R
  • + 856-21-263160 + 856-20-22439488
Scroll to top