----:: WELCOME TO COUNCIL FOR SCIENCE AND TECHOLOGY LAO PDR ::-----

Visitors Counter

000110964
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
89
154
243
101252
1624
4085
110964
Your IP: 43.241.57.31
Server Time: 2018-07-16 12:23:16

Web Link

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ຈັດກອງປະຊຸມແນວ ຄວາມຄິດ ແລະ ເນື້ອໃນຂອງໂຄງການກະສິກຳເພື່ອໂພຊະນາການ ຂຶ້ນໃນວັນທີ 17 ຕຸລາ 2016 ຜ່ານມາທີ່ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຫຼວງພະບາງ ເປັນປະທານຮ່ວມໂດຍ ທ່ານ ພວງປາຣິສັກ ປະຣະວົງວຽງຄຳ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ທ່ານ ຄຳຜອຍ ວັນນະສອນ ຮອງເຈົ້າແຂວງຜົ້ງສາລີ ທ່ານ ສົມຈິດ ປັນຍາສັກ ຮອງເຈົ້າແຂວງ ອຸດົມໄຊ ທ່ານ ຄຳປາ ຮອງເຈົ້າແຂວງຊຽງຂວາງ ທ່ານ ພູໂຊນ ທຳມະວິໄຊ  ຮອງເຈົ້າແຂວງ ຫົວພັນ ມີບັນດາຫົວໜ້າກົມ ຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າ ຮ່ວມ. ທ່ານ ສີໂສວັດ ພັນດານຸວົງ ຫົວໜ້າຜູ້ປະສານງານຂັ້ນສູນກາງ ກ່າວວ່າ: ໂຄງການກະ ສິກຳເພື່ອໂພຊະນາການນີ້ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ 4 ກິດຈະກຳຫຼັກໃນ 22 ກິດຈະກຳທີ່ໄດ້ກຳ ນົດໄວ້ ໃນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການຄື: ສົ່ງເສີມກາານຜະລິດພືດຜັກທີ່ມີ ໂພຊະນາ ການ ສົ່ງເສີມການຜະລິດສັດເພື່ອບໍລິໂພກໃນຄົວເຮືອນ ການເກັບກ່ຽວການປຸງແຕ່ງ ແລະ ເກັບຮັກສາອາຫານໃຫ້ພຽງພໍຕະຫຼອດປີ ສົ່ງເສີມການສ້າງລາຍຮັບ ໂດຍສະເພາະ ເລັ່ງໃສ່ແມ່ຍີງຈຸດປະສົງຫຼັກ ເພື່ອປະ ກອບສ່ວນໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດສານອາຫານ ຂອງປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກ ໃນ ເຂດຊົນນະບົດ ທັງເປັນການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໂຄງການດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ປະຕິບັດຮ້ວມກັຍກະຊວງສາທາລະນະສຸກ.   

ພ້ອມນີ້ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ ລາຍງານກ່ຽວກັບຄູ່ມືໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຮູບແບບການປະສານງານ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຮ່ວມກັບ ສູນການ-ທ້ອງຖີ່ນ ແລະ ລະບຽບການ ການນຳໃຊ້ງົບປະມານ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຂອງໂຄງການນຳອີກ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຄງການບັດລຸຜົນສຳເລັດ.

ທ່ານ ພວງປາຣິສັກ ປຣະວົງວຽງຄຳ ເນັ້ນໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເປັນຕົ້ນແມ່ນຄະນະ ປະສານງານ ແຕ່ລະຂັ້ນເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ ກັບວຽກງານ ທີ່ຕົ້ນ ໄດ້ຮັບ ຜິດຊອບເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດຕາມລະບຍບຫຼັກການຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງໂຄງການ ທີ່ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ ລັດຖະບານລາວວ່າງອອກຢ່າງເຂັ້ມງວດ ບັນດາ ຊ່ຽວ ຊານປະຈຳໂຄງການຕ້ອງເປັນຊ່ຍວຊານທີ່ສາມາດປະຕິບັດວຽກງານຮ່ວມກັບປະຊາຊົນໄດ້ເປັນຢ່າງດີສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ້ບ້ານເປົ້າໝາຍ ໂດຍປະຊາ ຊົນເປັນຫຼັກທັງເປັນເຈົາພາບໃນການປະຕິບັດກິດຈະກຳຕ່າງໆ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ໂພສະນາການທີ່ດີຂື້ນ.

 

ຂໍ້ມູນຈາກໜັງສີພິມວຽງຈັນໃໝ່, ສະບັບທີ 128,367 ວັນທີ 25 ຕຸລາ 2016.

Contact Information

  • CST Center For Agricultural Statistics
    Patuxay, Phonxay Village, Saysethha District
    Vientiane Capital Laos P.D.R
  • + 856-21-263160 + 856-20-22439488
Scroll to top