Rock Portal

          ອີງຕາມກົມປູກຝັງ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ເມື່ອບໍ່ດົນນີ້ວ່າ: ການຜະລິດເຂົ້ານາແຊງຂອງຊາວກະສິກອນທ້ອງຖີ່ນຕ່າງໆໃນລະດູແລ້ງປີນີ້ ນັບວ່າເປັນຂະບວນຟົດຟື້ນດີ ແລະ ມາຮອດປັດຈຸບັນທົ່ວປະເທດ ສາມາດປັກດຳສຳເລັດຫຼາຍກວ່າ 78 ພັນເຮັດຕາເທົ່າກັບ 83% ຂອງເນື້ອທີ່ແຜນການພົ້ນເດັ່ນກວ່າໝູ່ແມ່ນບັນດາແຂວງພາກກາງ ປັກດຳສຳເລັດ 52 ພັນກວ່າເຮັກຕາເທົ່າກັບ 89% ພາກໃຕ້ບັນລຸ 18 ພັນກວ່າເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 66% ພາກເໜືອ 7 ພັນກວ່າເຮັກຕາເທົ່າກັບ 92% ຂອງເນື້ອທີ່ແຜນການ.

          ພ້ອມນີ້ ຍັງໄດ້ສືບຕໍ່ສົ່ງພະນັກງານວິຊາການລົງຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ເຕັກນິກວິທະຍາການ ເຂົ້າໃນການຜະລິດ ເພື່ອແນໃສ່ຍົກສູງຜົນຜະລິດໃຫ້ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍວາງໄວ້ ຄຽງຄູ່ກັບການປູກເຂົ້ານາແຊງແລ້ວຫຼາຍທ້ອງຖີ່ນຍັງໄດ້ສຸມໃສ່ປູກພືດລະດູແລ້ງເປັນຂະບວນກວ້າງຂວາງມາຮອດປັດຈຸບັນທົ່ວປະເທດບັນລຸຫຼາຍກວ່າ 125 ພັນເຮັກຕາເທົ່າກັບ 88% ຂອງແຜນການພົ້ນເດັ່ນກວ່າໝູ່ແມ່ນບັນດາແຂວງພາກກາງປະຕິບັດໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 54 ພັນເຮັກຕາພາກເໜືອຫຼາຍກວ່າ 45 ພັນເຮັກຕາ ແລະ ພາກໃຕ້ຫຼາຍກວ່າ 25 ພັນເຮັກຕາ ສຳລັບພືດທີ່ນິຍົມປູກຫຼາຍແມ່ນສາລີ ເຜືອກ ມັນ ພືດຕະກຸນຖົ່ວ ແລະ ພືດໄລຍະສັ້ນປູກໄດ້ຫຼາບຮອບວຽນ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາຍພາຍໃນໄດ້ພຽງພໍ.

 

          ຂໍ້ມູນຈາກໜັງສືພິມ ວຽງຈັນໃໝ່ ສະບັບທີ 128.449 ລົງວັນທີ 21 ກຸມພາ 2017