----:: WELCOME TO COUNCIL FOR SCIENCE AND TECHOLOGY LAO PDR ::-----

Visitors Counter

000111132
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
51
206
411
101252
1792
4085
111132
Your IP: 43.241.57.31
Server Time: 2018-07-17 16:57:41

Web Link

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

          ການຜະລິດກະສິກຳໃນປະເທດເຮົາ ປັດຈຸບັນ ຍັງອາໄສການນຳໃຊ້ສານເຄມີເຂົ້າຊ່ວຍຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການປູກພືດ ແລະ ການລ້ຽງສັດ ແຕ່ໂຕທີ່ຮ້າຍແຮງແມ່ນການນຳໃຊ້ສານເຄມີອັນຕະລາຍ ຊະຊາຍ ແລະ ນຳໃຊ້ເກີນຂະໝາດ ເຊີ່ງບັນຫາດັ່ງກ່າວໜ່ວຍງານກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ພົບຫຼາຍໃນໂຄງການປູກກວ້ຍ ຟາມລ້ຽງໄກ່ ລ້ຽງໝູ ແລະ ການລ້ຽງປາກະຊັງຂອງນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດຈຳນວນໜື່ງຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແຂວງອຸດົມໄຊ ຈຳປາສັກ ແລະ ທ້ອງຖີ່ນອື່ນໆ ເຫັນວ່າບໍ່ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍຂອງຂະແໜງກ່ຽວຂ້ອງກຳນົດອອກ ອັນໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ ຕໍ່ສີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ.

          ໄລຍະຜ່ານມາ ລັດຖະບານກໍ່ຄື ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແມ່ນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຄົ້ນຄວ້າສ້ງນິຕິກຳຫຼາຍສະບັບ ເປັນຕົ້ນ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກະສິກຳ ການປ້ອງກັນພືດ ການລ້ຽງສັດ ແລະ ສັດຕະວະແພດ ການປະມົງ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຢາປາຍສັດຕູພືດ ຄຳສັ່ງກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການຄຸ້ມຄອງຢາປາບສັດຕູພືດ ຝຸ່ນ ປຸຍ ແນວພັນພືດ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ນຳໃຊ້ຢູ່ໃນລາວ ແນໃສ່ສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການຜະລິດສິນຄ້າກະສິກຳສະອາດ ແລະ ປອດສານພິດ ເພື່ອເປັນທ່າແຮງ ໃນການສົ່ງອອກເປັນສະບຽງອາຫານທີ່ສະອາດປອດໄພຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ຂະນະທີ່ຂະແໜງຂັ້ນຕ່າງໆກໍ່ບໍ່ໄດ້ລົດລະໃນການເອົາໃຈໃສ່ສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕິດຕາມ ກວດກາການນຳໃຊ້ສານເຄມີອັນຕະລາຍ ຖ້າກວດພົບກໍ່ມີການດຳເນີນມາດຕະການຕາມລະບຽບກົດໝາຍເຂັ້ມງວດ.

          ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ການນຳໃຊ້ສານເຄມີເຂົ້າໃນການຜະລິດກະສິກຳຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢາຂ້າຫຍ້າ ແລະ ຢາປາບສັດຕູພືດ ຈະສົ່ງຜົນກະທົບບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຄົນສັດ ແລະ ສີ່ງແວດລ້ອມ ເມື່ອເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍຈະເກີດອາການເຈັດບຫົວ ເຈັບທ້ອບ ປວດຮາກ ວິນຫົວ ປຸ້ນທ້ອງ ເຈັບກ້າວເນື້ອ ແລະ ຖ້າຫາກມີການສະສົມໃນຮ່າງກາຍແມ່ນຈະມີຄວາມສ່ຽງສູງ ທີ່ຈະເປັນມະເຮັງປອດ ຜິດໜັງ ເມັດເລືອດ ລຳໃສ້ ສະໜອງ ເບົາຫວານ ອຳມະພາດ ອຳມະພືກ ພະຍາດຜິດໜັງ ແລະ ອື່ນໆ ຖ້າປະປ່ອຍໃຫ້ມີການນຳໃຊ້ສານເຄມີອັນຕະລາຍໄປດົນນານແມ່ນຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ສັງຄົມ ສີ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດ ແລະ ກະທົບຕໍ່ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງຊາດໃນໄລຍະຍາວແນ່ນອນ.

 

ຂໍ້ມູນຈາກໜັງສືພິມວຽງຈັນໃໝ່ ສະບັບທີ 128.460, ລົງວັນທີ 08 ມີນາ 2017

Contact Information

  • CST Center For Agricultural Statistics
    Patuxay, Phonxay Village, Saysethha District
    Vientiane Capital Laos P.D.R
  • + 856-21-263160 + 856-20-22439488
Scroll to top