----:: WELCOME TO COUNCIL FOR SCIENCE AND TECHOLOGY LAO PDR ::-----

Visitors Counter

000115610
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
71
199
953
105063
2382
3888
115610
Your IP: 43.241.57.31
Server Time: 2018-08-17 11:35:40

Web Link

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

 

 ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 23 ກຸມພາ 2017 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ເວລາ 08:30-12:00 ໂມງ ໄດ້ກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນຜົນການທົດສອບລະບົບMobile4D ໃນການລາຍງານຂໍ້ມູນຜ່ານມືຖື, ພາຍໃຕ້ກາເປັນປະທານຮ່ວມ ທ່ານ ບຸນມີ ສະຫວັດ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ທ່ານ ປອ. ທັດເທວາ ສະພັງທອງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການສະພາວິທະຍາສາດເຕັກນິກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ທ່ານ ສາດສະດາຈານ Christian Freksa, ມະຫາວິທະຍາໄລ ເບີເຣແມນ, ປະເທດ ເຢຍລະມັນທ່ານ ປອ Michael Eppretch, CDE, ມະຫາວິທະຍາໄລເບີນ, ປະເທດ ສະວິດສະແລນທ່ານ ສາດສະດາຈານ Peter Haddawy, ມະຫາໄລມະຫິດົນ, ປະເທດໄທ. ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມບັນດາທ່ານຕ່າງໜ້າຈາກກອງເລາຂາໄອຊີທີ ຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ສູນປ້ອງກັນພືດ, ຫ້ອງການພະແນກ, ຂະແໜງປູກຝັງ, ຂະແໜງ ລ້ຽງສັດ-ການປະມົງ, ຂະແໜງແຜນການ, ຂະແໜງຊົນລະປະທານ,  ຂະແໜງ ປ່າໄມ້ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 12 ຄົນ. ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານສະພາບລວມຈາກປະທານກອງປະຊຸມ ກ່ຽວກັບ ສະພາບລວມຄວາມ ເປັນມາຂອງລະບົບ ແລະ ການນໍາໄຊ້ ລະບົບ Mobile4D.  ກອງປະຊູມເຫັນໄດ້ຄວາມຈຳເປັນໃນການນຳໃຊ້ລະບົບ Mobile4D ເພື່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານໄພພິບັດ ‘’ຕັກແຕນລະບາດ’’ ໃນຂອບເຂດ 6 ແຂວງພາກເໜືອ, ຈາກນັ້ນກໍ່ໄດ້ແລກປ່ຽນຖອດຖອນບົດຮຽນໃນການທໄດລອງນຳໃຊ້ລະບົບດັ່ງກ່າວຢູ່ເມືອງງອຍ, ເມືອງວຽງຄໍາ, ເມືອງນໍ້ບາກ ແລະ ເມືອງປາກອູ. ຜ່ານການປືກສາຫາລື ແລະ ປະກອບຄຳຄິດເຫັນທາງດ້ານວິຊາການ ຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ, ເຊິ່ງກອງປະຊຸມໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ນໍາໄຊ້ລະບົບ Mobile4D ໃນການຕິດຕາມຕັກກະແຕນລະບາດຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ. ທາງພະແນກກປແຂວງ ຈະໄດ້ປະສານ ກັບຫ້ອງການກປ ເມືອງໃນການກະກຽມທີມງານເພື່ອຝຶກອັບຮົມການນໍາໄຊ້ ລະບົບ Mobile4D. ຄະນະກອງ ເລຂາໄອຊີທີ, ຫ້ອງການສະພາວິທະຍາສາດກປ, ສູນປ້ອງກັນພືດ (ກົມປູກຝັງ) ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລເບີນ (ປະເທດສະວິດສະແລນ)ເຮັດການຝືກອົບຮົມທີມງານຕິດຕາມ. ສ່ວນໄລຍະເວລາ ການຝຶກອົບຮົມ ລະອຽດແມ່ນຈະໄດ້ປະສານກັບທາງຫ້ອງການກປ ແຂວງ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ທັນການ ກັບການລະບາດ. ມະຫາວິທະຍາໄລ ເບີເຣແມນ (ປະເທດ ເຢຍລະມັນ) ເພື່ອປັບປຸງລະບົບ Mobile4D ເຄື່ອງມືແຜນທີ່ໃຫ້ງ່າຍດາຍຂື້ນ, ການລົງທະບຽນ, ທິດທາງການເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ການລົງຮູບພາບ ແລະ ປ່ຽນຮູບພາບໄລຍະການຊະຫຍາຍຕົວຂອງຕັກກະແຕນຝູງ. ຈະເອົາສັນພູເຂົ້າເພີ່ມເຕີມ, ເສັ້ນທາງ, ສາຍນ້ຳ, ຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງບ້ານ, ຂອບເຂດບ້ານ, ຂອບເຂດເມືອງ ແລະ ແຂວງ. ສູນປ້ອງກັນພືດ (ກົມປູກຝັງ) ສະໜອງຮູບພາບໄລຍະການຊະຫຍາຍຕົວຂອງຕັກກະແຕນຝູງ. ໂຄງການ Decide Info III ມອບໂທລະຊັບມືຖືອັງດຣອຍ ໃຫ້ທີມງານຕິດຕາມ.  ນອກຈາກຕັກກະແຕນຝູງ ແລ້ວ ຍັງຕ້ອງໄດ້ ເຮັດການລາຍງານ ໄພພິບັດເຊັ່ນ: ນໍ້າຖ້ວມ, ໄຟໃໝ້ປ່າ, ພະຍາດລະບາດຄົນ, ສັດ ແລະ ພຶດ, ການເປ່ເພຂອງພື້້ນຖານໂຄງລ່າງ (ຂົວເພ, ດີນເຂື່ອນຖົມທາງ…). ໄດ້ສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງຄະນະປະສານງານຮັບຜິດຊອບລະບົບ ໂດຍສະເພາະ ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຄະນະກອງ ເລຂາໄອຊີທີ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ເມືອງ ເພື່ອສະດວກ ໃນການລາຍງານ, ການຄວບຄຸມ ເບີ່ງແຍງ ລະບົບ ແລະ ຜູ້ກວດສອບການນຳໃຊ້ລະບົບເພື່ອເປັນການງ່າຍໃນການຕິດຕາມລາຍງານຂໍ້ມູນ. ສູດທ້າຍກອງປະຊຸມ ສະເໜີໃຫ້ທາງກອງເລຂາໄອຊີທີກປ ຄົ້ນຄ້ວາໃນການວາງໂຄງຮ່າງວ່າຈະໃຊ້ກົນໄກແບບໃດໃຫ້ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການລາຍງານຜ່ານ Mobile4D ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນ.

Contact Information

  • CST Center For Agricultural Statistics
    Patuxay, Phonxay Village, Saysethha District
    Vientiane Capital Laos P.D.R
  • + 856-21-263160 + 856-20-22439488
Scroll to top