----:: WELCOME TO COUNCIL FOR SCIENCE AND TECHOLOGY LAO PDR ::-----

Visitors Counter

000115608
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
69
199
951
105063
2380
3888
115608
Your IP: 43.241.57.31
Server Time: 2018-08-17 11:35:35

Web Link

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

          ກະສິກຳສະອາດຖືເປັນແນວທາງນະໂຍບາຍໄລຍະໃໝ່ຂອງ ສປປລາວ ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ເຊີ່ງເປັນລະບົບການຜະລິດທີ່ຄຳນຶງເຖິງການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດແບບຍືນຍົງເປັນການຜະລິດສະໜອງອາຫານສະອາດແກ່ສັງຄົມ ການພັດທະນາກະສິກຳສະອາດມີ 4 ລະບົບຄື: ການຜະລິດກະສິກຳອິນຊີ, ການຜະລິດກະສິກຳທີ່ດີ, ການຜະລິດກະສິກຳປອດຢາປາບສັດຕູພືດເຄມີ ແລະ ການຜະລິດແບບທຳມະຊາດ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມການພັດທະນາກະສິກຳສະອາດ ຕິດພັນກັບວຍກງານປູກຝັງ ໃນວັນທີ 20 ເມສາ 2017 ທີ່ກະຊວງດັ່ງກ່າວ ເປັນປະທານຂອງທ່ານ ລຽນທິແກ້ວ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ມີພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

          ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນຳບັນດາກົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍກະສິກຳສະອາດໃນນັ້ນກົມປູກຝັງກໍ່ເປັນກົມໜື່ງທີ່ມີບົດບາດຄວາມສຳຄັນໃນການລິເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງ ໂດຍສະເພາະ ສຸມໃສ່ການພັດທະນາກະສິກຳສະອາດໃນ 2 ລະບົບ ຄື: ການຜະລິດກະສິກຳອິນຊີ ແລະ ການຜະລິດກະສິກຳທີ່ດີ ສອງລະບົບດັ່ງກ່າວເປັນທາງເລືອກໜື່ງທີ່ມີເງື້ອນໄຂທ່າແຮງໄດ້ປຽບຂອງລາວ ເນື່ອງຈາກວ່າຊາວກະສິກອນສາມາດເພີ່ງຕົນເອງ ແລະ ເພີ່ງພາກັນໄດ້ມີຄຸນນະພາບຊີວິດດີຂຶ້ນມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມປອດໄພທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການມີຜົນກະທົບໝ້ອຍຕໍ່ຜູ້ບໍລິໂພກ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ທັງເປັນການສອດຄ່ອງກກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງກະແສຄວາມຕ້ອງການຜະລິດຕະພັນກະສິກຳອິນຊີ ແລະ ກະສິກຳທີ່ດີພາຍໃນປະເທດ ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ຈື່ງເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາກາານຜະລິດສິນຄ້າກະສິກຳອິນຊີ ແລະ ກະສິກຳທີ່ດີເປັນທີ່ຍອມຮັບທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

          ສຳລັບການຜະລິດກະສິກຳອິນຊີໄດ້ຂະຫຍາຍອອກໃນ 8 ແຂວງປະກອບມີ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແຂວງວຽງຈັນ, ຫຼວງພະບາງ, ຊຽງຂວາງ, ອຸດົມໄຊ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຈຳປາສັກ ແລະ ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ມີກຸ່ມຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຜູ້ປະກອບການໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນ 39 ຫົວໜ່ວຍ, ມີຊາວກະສິກອນທັງໝົດ 2.785 ຄອບຄົວ ກວມເອົາເນື້ອທີ່ 7.984 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດໄດ້ 3.375 ໂຕນຕໍ່ປີ, ສ່ວນກະສິກໍາທີ່ດີມີກຸ່ມ ແລະ ຟາມທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ 15 ຫົວໜ່ວຍໃນນັ້ນມີ 12 ກຸ່ມ ມີຊາວກະສິກອນ 300 ຄອບຄົວ ມີເນື້ອທີ່ 1.200 ເຮັກຕາ ກວມເອົາ 4 ແຂວງຄື: ແຂວງວຽງຈັນ, ນະຄອນຫຼວງ, ຄຳມ່ວນ ແລະ ແຂວງຈຳປາສັກ ແລະ ໃນປີ 2016 ໄດ້ສ້າງຄອບຄົວຊາວກະສິກອນຜະລິດເຂົ້າຕາມມາດຖານກະສິກຳທີ່ດີຢູ່ຈຸດສຸມ 2 ແຂວງ ຄື: ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງຄຳມ່ວນ ມີທັງໝົດ 211 ຄອບຄົວ ກວມເນື້ອທີ່ 210 ເຮັກຕາ.

          ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ເນັ້ນໜັກໃສ່ປຶກສາຫາລືຕີລາຄາຈຸດດີ, ຈຸດອ່ອນ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນເຊີ່ງກັນ ແລະ ກັນ ເພື່ອເປັນເອກະພາບໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຄົງຄ້າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ ແລະ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບຂະແໜງການອື່ນພາຍໃນປະເທດພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຜະລິດສະບຽງອາຫານ ແລະ ການຜະລິດກະສິກຳສະອາດເປັນສິນຄ້າໄດ້ຮັບການພັດທະນາທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ແລະ ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ຍັງໄດ້ມອບໃບຍ້ອງຍໍໃຫ້ກັບຊາວກະສິກອນຕົວແບບຜະລິດກະສິກຳສະອາດຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຈຳນວນໜື່ງ.

ຂໍ້ມູນຈາກໜັງສືພິມລາຍວັນວຽງຈັນໃໝ່, ສະບັບທີ 12.490 ລົງວັນທີ 21 ເມສາ 2017

 

 

Contact Information

  • CST Center For Agricultural Statistics
    Patuxay, Phonxay Village, Saysethha District
    Vientiane Capital Laos P.D.R
  • + 856-21-263160 + 856-20-22439488
Scroll to top