----:: WELCOME TO COUNCIL FOR SCIENCE AND TECHOLOGY LAO PDR ::-----

Visitors Counter

000111129
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
48
206
408
101252
1789
4085
111129
Your IP: 43.241.57.31
Server Time: 2018-07-17 16:55:44

Web Link

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

        ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສຸມໃສ່ສົ່ງເສີມການຜະລິດ ຮັບປະກັນການສະໜອງດ້ານສະບຽງອາຫານ

ກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ເປັນອີກຂະແໜງການບູລິມະສິດ ຂອງພັກ-ລັດຖະບານ ທີ່ຍາມໃດກໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນຳ-ນຳ ພາ ວາງນະໂຍບາຍເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກ ສົ່ງເສີມໃຫ້ຂະແໜງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່  ເນື່ອງ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃຫ້ນັບມື້ນັບເຂັ້ມແຂງ.

ຈາກຄວາມສຳຄັນ ຂອງຂະແໜງການດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ບັນດາແຂວງ ກໍ່ຄື ນະຄອນຫຼວງ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສົ່ງເສີມ ດ້ານເຕັກນິກວິຊາການເຂົ້າໃນການປູກເຂົ້າ, ລ້ຽງສັດ ເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດໄດ້ຮັບທັງປະລິມານ ແລະ ຄຸນະພາບ ເຊີ່ງ ເຫັນໄດ້ວ່າຕົວເລກຜົນຜະລິດແຕ່ລະລະດູການຢູ່ໃນລະດັບດີ ສາມາດຄ້ຳປະກັນທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ.

ອີງຕາມບົດສະຫຼຸບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 6 ເດືອນ ຕົ້ນປີ 2017 ຂອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນ ຕົ້ນປີ 2017 ຜ່ານມາ ສາມາດປະຕິບັດຕົວຈິງ ເຊັ່ນ: ປັກດຳນາແຊງໄດ້ 15.145 ເຮັກຕາ ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດປະມານ 76.074 ໂຕນ ບັນລຸພຽງແຕ່ 86,5% ຂອງ ແຜນການ ເຊີ່ງສາເຫດຫຼັກແມ່ນໃນໄລຍະຕົກກ້າ ແລະ ປັກດຳ ການສະໜອງນ້ຳບໍ່ພຽງພໍ ສ່ວນການປູກພືດຜັກສາມາດຜະລິດພືດຜັກໄດ້ 71.682 ໂຕນ ເທົ່າກັບ 65,09% ຂອງແຜນການຜະລິດປະຈຳປີ ( 110.125 ໂຕນ ) ແລະ ສາມາດຜະລິດໝາກໄມ້ໄດ້ 13.339 ໂຕນ ທຽບໃສ່ແຜນການຜະລິດໝົດປີ 24.576 ໂຕນ ປະຕິບັດໄດ້ 54,27% ຄາດຄະເນໝົດປີຈະບັນລຸຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້ ພືດອຸດສາຫະກຳສາມາດຜະລິດໄດ້ 15.103 ໂຕນ ເທົ່າກັບ 10,52% ຂອງແຜນການຜະລິດປະຈຳປີ ( 143.516 ໂຕນ ) ສ່ວນການສະໜອງທາດຊີ້ນ ແລະ ປາ ໃຫ້ ນວ ສາມາດສະໜອງໄດ້ 24.540 ໂຕນ ທຽບໃສ່ແຜນການປີ ( 35.000 ໂຕນ ) ປະຕິບັດໄດ້ 70,11%.

ສຳລັບໂຄງການຜະລິດເປັນສີນຄ້ານັ້ນມີຫຼາຍໂຄງການທີ່ພົ້ນເດັ່ນເປັນຕົ້ນ ໂຄງການຜະລິດຫົວອາຫານສັດ ສາມາດຜະລິດສະໜອງແກ່ການລ້ຽງສັດໄດ້ທັງໝົດ 20.647 ໂຕນ ທຽບໃສ່ແຜນການວາງໄວ້ 18.600 ໂຕນ ປະຕິ ບັດໄດ້ລື່ນແຜນການປີ 11% ໃນນັ້ນ ອາຫານໝູ ຜະລິດໄດ້ 13.506 ໂຕນ ແລະ ອາຫານສັດປີກຜະລິດໄດ້ 7.141 ໂຕນ ໂຄງການຊຸກຍູ້ປູກໝາກພ້າວຫອມເປັນສີນຄ້າແມ່ນໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ ບໍລິສັດ ພັນເພັດສົ່ງເສີມກະສິກຳຄົບວົງຈອນ ດຳເນີນການກ້າເບ້ຍໝາກພ້າວຫອມຈຳນວນ 6.000 ເບ້ຍ ປູກໃສ່ດິນຂອງບໍລິສັດເອງ ໃນເນື້ອທີ່ 5 ເຮັກຕາ ຈຳນວນ 3.000 ເບ້ຍ ສ່ວນທີ່ເຫຼືອແມ່ນຊຸກຍູ້ປະຊາຊົນທີ່ມີເງື່ອນໄຂນຳໄປປູກ.

ນອກນັ້ນການລ້ຽງງົວພັນກໍ່ເປັນໂຄງການໜື່ງທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ສາມາດປູກຫຍ້າ ເນເປຍກີນີ ແລະ ລູຊີ ໄດ້ 782 ເຮັກຕາ ທຽບໃສ່ແຜນການທີ່ວາງໄວ້ 600 ເຮັກຕາ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ລື່ນແຜນການ 182,96 ເຮັກຕາ ( ປູກຢູ່ ເມືອງນາຊາຍທອງ 298 ເຮັກຕາ ໄຊທານີ 49,8 ເຮັກຕາ ຫາດຊາຍຟອງ 16,4 ເຮັກຕາ ສັງທອງ 185,02 ເຮັກຕາ ແລະ ເມືອງປາກງື່ມ 233,74 ເຮັກຕາ ) ໃນນັ້ນຂະແໜງວິຊາການພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ນວ ປູກໄວ້ເປັນ ແນວພັນຈຳນວນ 6,47 ເຮັກຕາ.

ສ່ວນໂຄງການລ້ຽງງົວພັນບັນລຸໄດ້ໃນເນື້ອທີ່ 200 ເຮັກຕາ ມີ 190 ຟາມ  ແລະ ມີງົວພໍ່ແມ່ພັນຈຳນວນ 9.500 ໂຕ ຊື່ງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາຍໃນ ບ້ານໜອງຍາວ , ຫຸມແບງ, ນາດີ, ຫວ້ຍນ້ຳເຢັນ, ບ້ານເປິກ, ເມືອງນາ ຊາຍທອງ ບ້ານທົ່ງມັງ, ນາກຸງ, ຫາດກ້ຽງ, ໂນນບໍ່ແກ້ວ, ນາໂງມ, ນາຕານ, ເມືອງໄຊທານີ  ບ້ານນາຕານ, ບ້ານໃຫ່ຍ ນາຈະເລີນ, ໜອງບົວ, ເຕົາໄຫ, ຫີນສິ່ວ, ເມືອງສັງທອງ ແລະ ບ້ານດອນໄຮ່, ເວີນກະເບົາ, ຫວ້ຍຍຸນ, ໝາກນາວ, ໜອງພູວຽງ ແລະ ບ້ານຖິ່ນທ່ຽງ ເມືອງປາກງື່ມ.

ສຳລັບວຽກງານຈຸດສຸມໃນ 6 ເດືອນທ້າຍປີ ແມ່ນສູ້ຊົນຜະລິດເຂົ້ານາປີ ໃຫ້ໄດ້ 54.500 ເຮັກຕາ ຜົນຜະ ລິດໃຫ້ບັນລຸໄດ້ 243.987 ໂຕນ ໂດຍເອົາໃຈໃສ່ບາງມາດຕະຖານຄື: ສ້າງຕັ້ງກຸ່ມຜະລິດ ເຝິກອົບຮົມໃຫ້ຊາວ ກະສິ ກອນທັດສະນະສຶກສາທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ປັບປຸງສູນບໍລິການເຕັກນິກ ແລະ ສະຖານີຜະລິດກະສິກຳ ອອກລະບຽບການ ແລະ ແຈ້ງການຕ່າງໆກ່ຽວກັບການຊຸກຍູ້ການຜະລິດລະດູແລ້ງ ຕ້ານຖ້ວມຈັດສັນ ແລະ ພັດທະ ນາທີ່ດິນກະສິກຳ ໂດຍນຳໃຊ້ກົນຈັກ ແລະ ຫັນເປັນຊົນລະກະເສດ ສູ້ຊົນປູກພືດຜັກໃຫ້ໄດ້ 39.000ໂຕນ ຜົນຜະ ລິດພືດຜັກໝົດປີໃຫ້ບັນລຸໄດ້ 110.682 ໂຕນ ເທົ່າກັບ 100,50% ຂອງແຜນການປີ ( 110.125 ໂຕນ ) ສູ້ຊົນປົດ ປ່ອຍແຮງງານຊາວນາໃນການດຳນາ ແລະ ກ່ຽວເຂົ້າດ້ວຍມືໃຫ້ໄດ້ 10% ຕໍ່ປີ ຫຼຸດຜ່ອນແຮງງານໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນ 2.761 ຄົນ ໂດຍນຳໃຊ້ກົນຈັກເຂົ້າຊ່ວຍໃນການປັກດຳ ແລະ ກ່ຽວໃຫ້ໄດ້ໃນເນື້ອທີ່ 27.610 ເຮັກຕາ ປະເມີນລະ ບົບຊົນລະປະທານທີ່ມີແລ້ວ ສ້ອມແປງ ແລະ ຟື້ນຟູ ເພື່ອຂະຫຍາຍລະບົບຊົນລະປະທານໃຫ້ມີຄວາມພ້ອມ ເພື່ອ ສຸມໃສ່ການຜະລິດສະບຽງອາຫານ ໃນຂອບເຂດ ນວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ 5 ຕົວເມືອງນອກ.

ສືບຕໍ່ຍົກລະດັບການຜະລິດ ການເຝົ້າລະວັງ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດສັດ ການປ້ອງກັນສັດຕູພືດ ແລະ ການປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ ສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັບນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ສສ ຫວຽດນາມ ປະຕິບັດໂຄງການລ້ຽງງົວຊີ້ນ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ສືບຕໍ່ລົງຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດສີນຄ້າຄອບຄົວຕົວແບບການຜະລິດສີນຄ້າໜື່ງເມືອງໜື່ງ ຜະ ລິດຕະພັນ ສູ້ຊົນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຮຽກການລົງທືນໃນການຜະລິດເປັນສີນຄ້າ ແລະ ບໍລິການປາຍແຫຼມ ໃໝ່ຕາມທິດຍືນຍົງຂອງ ນວ ເປັນຕົ້ນ ໂຄງການຜະລິດຊີ້ນຍີ່ຫໍ້ວຽງຈັນ ຫຼື ຊີ້ນງົວວຽງຈັນ, ໂຄງການຜະລິດເຂົ້າເປັນ ສີນຄ້າ, ໂຄງການຜະລິດຫົວອາຫານສັດ, ໂຄງການຜະລິດເຄື່ອງເຮືອນໃໝ່, ໂຄງການຊຸກຍູ້ການລ້ຽງປາພື້ນເມືອງ ( ປານ້ຳຂອງ ) ເປັນສີນຄ້າ, ໂຄງການຊຸກຍູ້ປູກໝາກພ້າວຫອມ ເປັນສີນຄ້າ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ ໜັງສືພີມ ວຽງຈັນໃໝ່            ລົງວັນທີ່ 03/07/2017

Contact Information

  • CST Center For Agricultural Statistics
    Patuxay, Phonxay Village, Saysethha District
    Vientiane Capital Laos P.D.R
  • + 856-21-263160 + 856-20-22439488
Scroll to top