----:: WELCOME TO COUNCIL FOR SCIENCE AND TECHOLOGY LAO PDR ::-----

Visitors Counter

000115619
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
80
199
962
105063
2391
3888
115619
Your IP: 43.241.57.31
Server Time: 2018-08-17 11:36:01

Web Link

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

ສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າພັດທະນາຕາມທິດສິຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ 

ກອງປະຊຸມເພື່ອລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ການຄົ້ນຄ້ວາບັນຫາຕາມການເຈາະຈີ້ມຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເພື່ອກະທົບ

ໃສ່ກັບການປະຕິບັດໂຄງການສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ໂຄງການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 04 ຕຸລາ 2017 ທີ່ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ປອ. ພວງປາຣິສັກ ປຣະວົງວຽງຄຳ ຮອງລັດຖະມົນຕີ

ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ມີ ທ່ານ ລຽນ ທິແກ້ວ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຮອງລັດ

ຖະມົນຕີຂອງກະຊວງອ້ອມຂ້າງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ໂດຍປະຕິບັດຕາມການຊີ້ນຳຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ການຊີ້ນຳສະເພາະລົງເລີກຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍຕ່າງໆໃຫ້ເປັນຮູບປະທຳ ຈຶ່ງໄດ້ກຳນົດຈັດແບ່ງຫົວຂໍ້ເນື້ອໃນວຽກ ແລະ ນະໂຍບາຍກຳນົດແຜນວຽກກິດຈະກຳ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການສົ່ງເສີມການຜະລິດສະບຽງອາຫານ ແລະການຜະລິດເປັນສິນ

ຄ້າຢູ່ພາຍໃນສາມາດດຳເນີນໄປຢ່າງແຂງແຮງ ມີປະສິດທິຜົນທາງດ້ານເສດຖະກິດ ກາຍເປັນແຫຼ່ງລາຍຮັບຂອງປະເທດ ແລະ ແຫຼ່ງລາຍໄດ້ຂອງຜູ້ຜະລິດຜູ້ປະກອບການອັນໃໝ່ ແລະ ໝັ້ນຄົງ ພັດທະນາໄປຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຢືນຍົງ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ຄົ້ນຄ້ວາຈັດແບ່ງຄຳຖາມເຈາະຈີ້ມຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂດຍສະເພາະການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ

ບັນດາ 13+8 ນະໂຍບາຍທີ່ກຳນົດແລ້ວໃຫ້ປະຕິບັດຢ່າງກົມກຽວໄປລວງດຽວກັນ ທັງໝົດລະບົບຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດການ

ປຸງແຕ່ງ-ຫຸ້ມຫໍ່ການຈໍລະຈອນ ການຈຳໜ່າຍອອກສູ່ຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຜະລິດໃຫ້ມີຕົ້ນທືນ

ການຜະລິດຕ່ຳປາສະຈາກຫຼາຍຂອດ ຫລະຫວ່າງກາງ ແລະ ສີ້ນເປືອງດ້ານບໍລິຫານ ສະອາດ ປອດໄພ ຕາມທິດ ພັດທະນາ

ສີຂຽວ ແລະ ສາມາດແຂ່ງຂັນໃນລະດັບອາຊຽນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

ສຳລັບການກຳນົດໄດ້ແບ່ງເຂດຜະລິດເຂົ້າ ແລະ ພືດສະບຽງເປັນເຂດສະເພາະແລ້ວໂດຍສຸມໃສ່ເຂດທີ່ມີຊົນລະປະ

ທານ ແລະ ສ້າງຊົນລະປະທານ ກວມເນື້ອທີ່ປະມານ 350.000 ເຮັກຕາ ຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວສຸມໃສ່ສ້າງເປັນຕົວແບບໃນການ

ກຳນົດແບ່ງເຂດການຂື້ນສຳມະໂນດິນນາ ປະຕິບັດຢູ່ແຂວງຄຳມ່ວນແລະ ແຂວງ ສະຫັວນະເຂດ ມາຮອດປະຈຸບັນ ສາມາດ

ຈັດແບ່ງເຂດ ແລະ ຂື້ນສຳມະໂນເນື້ອທີ່ດິນນາໄດ້ 18.243 ຕອນ ເນື້ອທີ່ນາໃນເຂດຊົນລະປະທານ 18.395 ເຮັກຕາ ນອກ

ນັ້ນໄດ້ສຳຫຼວດດິນນາປະຕິບັດໄດ້ 644 ບ້ານ ໃນ 10 ເມືອງ 2 ແຂວງ ແລະ ໄດ້ສຸມໃສ່ຟື້ນຟູສ້ອມແປງຊົນລະປະທານ ເພື່ອ

ສະໜອງນ້ຳໄປຕາມຈຸດສຸມໂຄງການສະບຽງ-ສິນຄ້າ ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ ໄດ້ສ້າງໂຄງການແນວພັນເຂົ້າໃນ 10 ແຂວງ ແລະ ທົ່ວປະ

ເທດ ເຊິ່ງມີຄວາມຕ້ອງການ 17.000 ໂຕນ ຮອດປີ 2020 ມີແນວພັນປັບປຸງ ແລະ ແນວພັນດີ ປັດຈຸບັນສາມາດຜະລິດແນວ

ພັນປັບປຸງໄດ້ສະເພາະເຂົ້າແນວພັນລຸ້ນ 3 ປະມານ 7.600 ໂຕນ ແລະ ເຂົ້າແນວພັນດີຜະລິດ ໄດ້ 36.000 ໂຕນ ສ່ວນກາ

ສົ່ງເສີ່ມການບໍລິການເຕັກນິກ ແລະ ການຫັນເປັນກົນຈັກ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມີຄວາມຄືບໜ້າໂດບລວມ

 

ແຫ່ລງຂໍ້ມູນຈາກ: ໜັງສືພີມ ວຽງຈັນໃໝ່, ສະບັບທີ 12.614 , ລົງວັນທີ 09 ຕຸລາ 2017

Contact Information

  • CST Center For Agricultural Statistics
    Patuxay, Phonxay Village, Saysethha District
    Vientiane Capital Laos P.D.R
  • + 856-21-263160 + 856-20-22439488
Scroll to top